Terug naar kandidatenlijst

#11 Frank Pierik
Praeses STOF

Wie ben ik?

Waarde lezer, graag stel ik mezelf kort aan je voor. Frank Pierik, 24 jaar oud, Masterstudent farmacie. Binnen de studievereniging van farmacie, te weten G.F.S.V. Pharmaciae Sacrum, bekleedde en bekleed ik veel verschillende functies in nog meer verschillende commissies. Afgelopen jaar heb ik me hierbij veel ingezet voor het verbeteren van de opleiding farmacie. Op landelijk niveau heb ik dit jaar studenten farmacie geholpen een beter inzicht te kunnen krijgen op hun toekomstige loopbaan, door het organiseren van een beroependag voor farmaceutische studenten. Uiteraard zijn mijn bezigheden niet beperkt tot de studie farmacie. Op vrijdagen ga ik namelijk doorgaans triomfantelijk het weekend in na een goed gespeelde pot zaalvoetbal.

Waarom zou je op mij moeten stemmen?

Ik heb een tweetal aandachtspunten opgesteld: Allereerst wil ik mij richten op het normaliseren van de onderwijstijden. Het komt vaak voor dat door capaciteitsproblemen of bezettingsproblemen tentamens op onorthodoxe tijden worden afgenomen en colleges buiten reguliere werktijden vallen. Lijst Calimero heeft zich afgelopen jaren uitgesproken tegen weekend en avondtentamens. Ten tweede wil ik mij richten op het bevorderen van het digitale onderwijs. Door de corona epidemie heeft de digitalisering van het onderwijs een ‘kickstart’ gehad. Het is belangrijk deze digitalisering waar wenselijk te houden en te verbeteren. Ik hoop je komend jaar van dienst te mogen zijn en je stem te mogen ontvangen.Stem op Frank