Ons verkiezingsprogramma

Al 17 jaar heeft Lijst Calimero een duidelijke visie: studenten komen hier om uitdagend, interessant onderwijs te volgen dat uitdaagt tot nadenken. Dat is het onderwijs dat wij voor álle RUG-studenten willen verzekeren. In ons verkiezingsprogramma lees je hoe wij de kwaliteit van het onderwijs komend academisch jaar willen verbeteren.

Onze visie

Onze visie is gebaseerd op drie thema’s: we willen verbeteren Hoe we studeren, Wat we studeren en Waar we studeren.

Hoe we studeren

Onderwijs moet op verschillende manieren kunnen worden gegeven om de kwaliteit echt naar boven te laten komen. Lijst Calimero zet zich al sinds jaar en dag in voor kleinschalig onderwijs, wat de beste manier voor educatie is. Nu, tijdens de corona crisis, is het ook uiterst relevant om goed digitaal onderwijs te hebben. We hopen dat de universiteit als gevolg hiervan met innovatieve en succesvolle ideeën komt om het onderwijs te verbeteren.

Onze standpunten Onze standpunten

Wat we studeren

De RUG is niet alleen een plek waar je kennis over een bepaald onderwerp vergaart en vervolgens een diploma behaalt. Het gaat veel verder dan dat. De universiteit is een plaats waar je waardevolle vaardigheden verwerft, niet alleen door te studeren, maar ook door jezelf en anderen uit te dagen. Zo krijgen studenten denkwijzen en vaardigheden vanuit verschillende disciplines en vakgebieden aangereikt, die niet alleen leiden tot een diploma, maar ook tot een succesvolle toekomst.

Onze standpunten Onze standpunten

Waar we studeren

De omgeving en omstandigheden van je studie zijn fundamenteel voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Lijst Calimero plaatst daarom het welzijn van studenten in het middelpunt van haar beleid. Daarnaast maken we ons sterk voor de huisvesting van nieuwe studenten, studiefaciliteiten, en de inclusiviteit en duurzaamheid van onze universiteit.

Onze standpunten Onze standpunten

In het kort

Hoe we studeren

 • Stimuleer kleinschalig onderwijs
 • Verbeter de student staf ratio
 • Diversificatie van de beoordelingsmethoden in programma's
 • Implementeer Learning Communities om kleinschalig onderwijs te verbeteren
 • Geen bezuinigingen op faculteiten ten gunste van andere faculteiten (Commissie van Rijn)
 • Maak het onderwijs toegankelijker voor studenten met een functiebeperking
 • Zorg ervoor dat het Honours College een mogelijkheid wordt voor meer studenten
 • Gebruik selectieve masters alleen wanneer er kwaliteitsproblemen zijn
 • Pas blended learning toe als aanvulling op het bestaande onderwijs
 • Neem colleges op wanneer er geen interactie plaatsvindt
 • Maak gebruik van het wellbeing portal op brightspace
 • Zorg ervoor dat docenten met digitaal hun weg kunnen vinden
 • Verander de onderwijstaal alleen in Engels wanneer het voor toegevoegde waarde zorgt
 • Meer gratis Nederlands en Engels lessen
 • Zorg voor een breder perspectief bij het samenstellen van curricula, met een kleinere focus op het westen

Wat we studeren

 • Een grotere focus op de aansluiting op de arbeidsmarkt van curriculum
 • Decentraliseer Career Services
 • Zorg voor meer ruimte voor stages
 • Verzeker minor ruimte in meer programma's
 • Verbeter verschaffing van informatie over vakken in andere programma's
 • Verbeter de positie van PhD studenten
 • Houdt het evenwicht tussen fundamenteel en marktgedreven onderzoek
 • Implementeer het career alumni system

Waar we studeren

 • Stel meer studentpsychologen aan om de wachtlijsten te verkorten
 • Gebruik mental health first aid om docenten te trainen
 • We gaan door met de mental wellbeing weeks in de vorm van het Groningen wellbeing initiative
 • Stel student health ambassadors aan om studenten gezondheidsadvies te geven
 • verbeter de sociale veiligheid op de RUG
 • Biedt aan alle studenten trainingen aan op het gebied van sociale veiligheid
 • Verklijk het budget voor internationale marketing
 • Verbeter de communicatie en ondersteuning op gebied van studentenhuisvesting
 • Zorg voor meer ondersteuning voor studenten en docenten uit conflictgebieden
 • Ontwikkel een minor in duurzaamheid
 • Creëer meer vega en vegan opties in de kantines van de RUG
 • Verander van plastic bestek naar meer duurzame alternatieven
 • Verminder verspilling en reduceer afvalproductie
 • Creëer een groene en duurzame Zernike Campus
 • Verminder het energieverbuik in universiteitsgebouwen
 • Wees flexibel in onderwijs voor studenten die deelnemen aan extracurriculaire activiteiten
 • Doorbreek de taalbarrières om integratie te verbeteren
 • Biedt meer ondersteuning aan internationale studentenverenigingen
 • Zorg ervoor dat informatie toegankelijk is voor iedereen, bvb met Braille
 • Voorkom misgendering met een vrijwillige aantekening op presentielijsten
 • Creeër meer werkplekken binnen de universiteit en meerduidelijkheid over beschikbaarheid
 • Vergroot de toegankelijkheid van faciliteiten voor studenten van Campus Fryslân
 • Zorg voor transparante besluitvorming
 • Maak documenten met betrekking tot besluitvorming beschikbaar in zowel Nederlands als Engels
 • Meer compensatie voor het leenstelsel(#nietmijnschuld)

(Pod)cast your vote!

Deze podcast is gemaakt om studenten te informeren over thema’s die hen het meest aan gaat. Het is belangrijk dat studenten weten wie ze voor stemmen en waar ze voor stemmen. Jouw stem is belangrijk!
Luister nu!
Stemmen kan van 17 t/m 21 mei. Stem nu!