Ons verkiezingsprogramma

Al 16 jaar heeft Lijst Calimero een duidelijke visie: studenten komen hier om uitdagend, interessant onderwijs te volgen dat uitdaagt tot nadenken. Dat is het onderwijs dat wij voor álle RUG-studenten willen verzekeren. In ons verkiezingsprogramma lees je hoe wij de kwaliteit van het onderwijs komend academisch jaar willen verbeteren.

Onze visie

Onze visie is gebaseerd op drie thema’s: we willen verbeteren hoe je studeert, wat je studeert en waar je studeert.

Hoe je studeert

Onderwijs moet op verschillende manieren kunnen worden gegeven om de kwaliteit echt naar boven te laten komen. Lijst Calimero zet zich al sinds jaar en dag in voor kleinschalig onderwijs, wat de beste manier voor educatie is. Nu, tijdens de corona crisis, is het ook uiterst relevant om goed digitaal onderwijs te hebben. We hopen dat de universiteit als gevolg hiervan met innovatieve en succesvolle ideeën komt om het onderwijs te verbeteren.

Onze standpunten Onze standpunten

Wat je studeert

De RUG is niet alleen een plek waar je kennis over een bepaald onderwerp vergaart en vervolgens een diploma behaalt. Het gaat veel verder dan dat. De universiteit is een plaats waar je waardevolle vaardigheden verwerft, niet alleen door te studeren, maar ook door jezelf en anderen uit te dagen. Zo krijgen studenten denkwijzen en vaardigheden vanuit verschillende disciplines en vakgebieden aangereikt, die niet alleen leiden tot een diploma, maar ook tot een succesvolle toekomst.

Onze standpunten Onze standpunten

Waar je studeert

De omgeving en omstandigheden van je studie zijn fundamenteel voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Lijst Calimero plaatst daarom het welzijn van studenten in het middelpunt van haar beleid. Daarnaast maken we ons sterk voor de huisvesting van nieuwe studenten, studiefaciliteiten, en de inclusiviteit en duurzaamheid van onze universiteit.

Onze standpunten Onze standpunten

In het kort

Hoe je studeert

 • Stimuleer kleinschalig onderwijs
 • Verbeter de student staf ratio
 • Diversificatie van de beoordelingsmethoden in programma's
 • Implementeer Learning Communities om kleinschalig onderwijs te verbeteren
 • Geen bezuinigingen op faculteiten ten gunste van andere faculteiten (Commissie van Rijn)
 • Verbeter digitale toetsing
 • Geen protoctoring (controle over pc's) tijdens tentamens
 • Neem lezingen op zodat studenten ze opnieuw kunnen bekijken
 • Maak online oefeningen beschikbaar om voortgang in het vak te bekijken
 • Maak een RUG-app
 • Verbeter de website van de RUG
 • Geef programma's alleen in het Engels als de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt toenemen
 • Train Engels van docenten tot C1-niveau
 • Meer gratis Nederlands en Engels lessen
 • Geef lesmateriaal in de taal van het vak
 • Bestudeer de methoden voor de toelating voor programma’s
 • Bied een breder scala aan pre-masters aan
 • Verlaging van het collegegeld voor niet-EU-studenten met een studievertraging als gevolg van corona

Wat je studeert

 • Verbeter de soft skills gekregen binnen het curriculum
 • Decentraliseer Career Services
 • Integreer het Young Alumni Network
 • Bereid studenten voor op het werkveld door meer stages aan te bieden in het curriculum
 • Verzeker minor ruimte in meer programma's
 • Verbeter verschaffing van informatie over vakken in andere programma's
 • Creëer extracurriculaire vakken
 • Houdt het evenwicht tussen fundamenteel en marktgedreven onderzoek
 • Creëer een centraal platform voor onderzoeksmogelijkheden voor studenten

Waar je studeert

 • Maak van de Wellbeing Week een jaarlijks terugkerend evenement
 • Stel meer studentpsychologen aan om de wachtlijsten te verkorten
 • Doe uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van corona op gezondheid van studenten
 • Train studieadviseurs om problemen omtrent mentale gezondheid in een vroeg stadium te herkennen
 • Focus op voorkomen van stress in plaats van focus op een behandeling
 • Verbeter huisvesting voor studenten; geen student kan dakloos zijn
 • Stop short-stay contracten
 • Reduceer het internationale marketing budget
 • Vergroot de rol van duurzaamheid in onderwijs
 • Ondersteun kleine verenigingen in hun verduurzamingstraject
 • Introductie van facultaire energy officers om duurzaamheid te verbeteren
 • Creëer meer vega en vegan opties in de kantines van de RUG
 • Verander van plastic bestek naar meer duurzame alternatieven
 • Verminder verspilling en reduceer afvalproductie
 • Creëer een groene en duurzame Zernike Campus
 • Wees flexibel in onderwijs voor studenten die deelnemen aan extracurriculaire activiteiten
 • Professionaliseer medezeggenschap
 • Meer ondersteunen voor internationale studentenverenigingen
 • Doorbreek de taalbarrières om integratie te verbeteren
 • Creeër een noodfonds voor studenten met financiële problemen door corona
 • Verschaf meer informatie aan studenten over hoe de RUG is georganiseerd
 • Verbeter faciliteiten voor studenten met een beperking
 • Heropen zo snel mogelijk studieplekken in de universiteit
 • Creeër meer werkplekken binnen de universiteit en duidelijkheid over beschikbaarheid
 • Verlaag prijzen van de RUG cateraar naar een studentenniveau
 • Vergroot toegankelijkheid faciliteiten RUG voor studenten Campus Fryslân
 • Biedt financiële steun aan verenigingen die moeite hebben door de corona crisis
 • Betrek Faculteitsraden in het aanstellen van nieuwe faculteits bestuurders
 • Stel documenten met betrekking tot besluitvorming beschikbaar in zowel Nederlands als Engels
 • Ontwerp een trainingsdag voor studentenvertegenwoordigers
 • Breng een variant van de basisbeurs terug (#nietmijnschuld)
 • Steun jeugd in nationale politiek (Coalitie-Y)