Waar we studeren

De omgeving en omstandigheden van je studie zijn fundamenteel voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Lijst Calimero plaatst daarom het welzijn van studenten in het middelpunt van haar beleid. Daarnaast maken we ons sterk voor de huisvesting van nieuwe studenten, studiefaciliteiten, en de inclusiviteit en duurzaamheid van onze universiteit.

Wij leveren een betere universiteit. Om jouw belangen als student te vertegenwoordigen hebben we jouw stem nodig tijdens de verkiezingen van dit jaar. Kies kwaliteit, kies Lijst Calimero.

Studentenwelzijn

Lijst Calimero's hoogste prioriteit voor het komende jaar is het behoud van het welzijn van de studenten aan de RUG. Het Coronavirus zorgt voor grote problemen en we verwachten dat het College van Bestuur van de universiteit hierop zal reageren.

Well-being week

De well-being week was geïmplementeerd en wordt georganiseerd door Lijst Calimero. Om de effectiviteit van dit jaarlijkse evenement te vergroten, willen we dat de universiteit ons meer ondersteunt.

Meer Studentpsychologen

Lijst Calimero wil overcapaciteit bij studentenpsychologen voorkomen. Dit kan door meer studentenpsychologen in te huren.

Mentale gezondheid en het coronavirus

Tijdens de pandemie is het aantal annuleringen van afspraken toegenomen. De reden hiervoor, en wat er aan gedaan kan worden, moet zo snel mogelijk aan het licht komen. Ook moet er actie ondernomen worden om studenten door deze tijden heen te helpen.

Ondersteuning door studieadviseurs

Studieadviseurs moeten in staat zijn om te detecteren wanneer studenten mentale problemen ondervinden en hen te helpen deze op te lossen. Dit dient onder andere te gebeuren door het sturen van een e-mail aan het begin van elke periode waarin zij hun hulp aanbieden.

Vermindering van studiestress

Veel studenten hebben te maken met burn outs die veroorzaakt worden door grote hoeveelheden stress. Dit is zeer problematisch, daarom wil Lijst Calimero meer onderzoek doen naar de oorzaken van hoge stressniveaus en dit zo goed mogelijk oplossen.

Internationalisering

Er moet structureel beleid zijn om ervoor te zorgen dat internationale studenten hun plek in Groningen kunnen vinden als ze hier komen studeren.

Huisvesting

De communicatie tussen het bestuur van de universiteit en de gemeente moet worden verbeterd, zodat er voldoende huisvesting beschikbaar komt voor nieuwe studenten. Daarnaast moet informatie over juridische zaken worden verspreid onder alle nieuwe studenten.

Short Stay huisvesting

Short Stay huisvesting is geen oplossing voor de lange termijn, aangezien er tal van nadelen aan verbonden zijn. Het biedt echter wel een platform waarop de RUG kan bouwen om de huisvestingssituatie te verbeteren, wat we sterk aanmoedigen.

Verminder de internationale marketing

Er is te veel promotie van de RUG in andere landen. Dit leidt tot een toename van het aantal studenten terwijl er nog niet voldoende huisvesting is. De RUG moet zijn geld uitgeven op echt noodzakelijke gebieden en het internationale marketingbudget verminderen.

De duurzame universiteit

De RUG schrijft momenteel haar strategisch plan voor 2020-2025. Het belang van duurzaamheid en de wijze waarop de RUG dit zal verbeteren, moet in dit plan tot uiting komen. Lijst Calimero zal er, naast zelf op dit onderwerp focussen, voor zorgen dat dit gebeurt.

Duurzaamheid in het onderwijs

Er moet een duidelijke focus zijn op duurzaamheid in de curricula waar dit in past. Als studenten worden onderwezen in duurzaamheid, zullen ze later in hun leven met betere oplossingen kunnen komen.

Verenigingen & de Green Office

Kleine verenigingen moeten een gelijke kans hebben om een hoger duurzaamheidslabel te behalen. Bovendien stelt Lijst Calimero voor om een duurzaamheidsprijs uit te reiken aan studenten of verenigingen die een implementeerbaar idee over duurzaamheid naar de RUG brengen.

Energiedeskundigen en energiegebruik

Het energieverbruik van gebouwen moet worden gecontroleerd en waar mogelijk worden verbeterd. Dit dient te gebeuren door energiedeskundigen, die niet alleen de output monitoren, maar ook de universiteit adviseren over hun beleid op dit gebied.

Duurzame catering

De catering van de universiteit kan veel duurzamer worden, onder andere door meer vegetarische en veganistische mogelijkheden toe te voegen. Daarnaast moet het plastic bestek worden vervangen door duurzamere alternatieven.

Vermindering afval

Onnodige hoeveelheden van het tijdschrift 'Broerstraat 5' worden momenteel gedrukt en verspreid onder niet-alumni studentenhuizen. Dit is overbodig en een enorme papierverspilling, die gemakkelijk kan worden veranderd naar e-mail.

Groene Zernike Campus

We zullen een vruchtbare samenwerking tussen het bestuur van de universiteit en de gemeente stimuleren, zodat de Zernike Campus duurzamer en groener wordt.

Extracurriculaire activiteiten

Deelname aan extracurriculaire activiteiten kan de vaardigheden en kennis van studenten verbeteren. We willen dit soort activiteiten toegankelijker maken, om studenten te stimuleren zich op deze manier te ontwikkelen.

Flexibiliteit in het onderwijs

Studenten die deelnemen aan extracurriculaire activiteiten die de universiteit of de maatschappij in het algemeen ten goede komen, moeten enige flexibiliteit in hun vakken kunnen hebben. Deze studenten moeten bijvoorbeeld recht hebben op uitstel van hun deadlines.

Professionalisering van studentbesturen

Er moet een optioneel bestuursprogramma worden geïmplementeerd. Dit moet aan het begin van het jaar aan de besturen worden aangeboden, zodat zij effectiever kunnen zijn tijdens hun jaar.

Een inclusieve universiteit

De RUG is een universiteit die plaats biedt aan meer dan 30.000 studenten, elk van hen verschillend. We moeten een beleid voeren om alle studenten tegemoet te komen, zodat iedereen kan worden opgenomen in de universitaire gemeenschap. Op deze manier kunnen studenten op de meest optimale manier van de universiteit profiteren.

Verenigingen

Studentenverenigingen voor internationale studenten moeten meer steun krijgen van de RUG. Ze moeten grotere ruimtes krijgen om studenten te ontvangen, en de CUOS-financiering moet toenemen voor deze verenigingen, omdat ze van onschatbare waarde zijn voor deze studenten en de internationale universiteit.

Taalbarrières

Er moeten extra lessen in Nederlands en Engels worden gegeven aan studenten, zodat de taalbarrière kan worden overwonnen en de integratie van alle studenten kan worden verbeterd.

Integratie

De Universiteit moet de nieuwe studenten niet alleen in het begin, maar gedurende de gehele studieperiode beter informeren over de organisatie van de RUG.

Andere manieren van communicatie

Om het onderwijs op universitair niveau toegankelijker te maken, moeten er audioboeken beschikbaar zijn voor studenten die moeite hebben met zien of lezen. Verder moeten er extra lessen over gebarentaal aangeboden worden.

Meer informatie en betere faciliteiten

De RUG heeft een nieuw beleidsplan voor studenten met een functiebeperking opgesteld. We zullen de uitvoering en evaluatie van dit beleidsplan kritisch opvolgen om de informatievoorziening naar deze studenten toe te verbeteren.

Goede studiefaciliteiten

De universiteit moet de kwaliteit van de faciliteiten verbeteren, omdat deze direct verband houden met de studieomstandigheden.

Toegang tot meer werkplekken

We willen een pilotproject voorstellen om de bestaande ruimte in de UB efficiënter te gebruiken.

Informatie over beschikbare werkplekken

De RUG heeft een groot aantal klaslokalen die gebruikt kunnen worden voor studenten om in te studeren naast de UB. We willen dat de universiteit de studenten beter informeert over de beschikbare lokalen.

Catering

De RUG moet eisen stellen waaraan de cateraar van de universiteit moet voldoen. Deze eisen moeten de prijzen van de maaltijden en de hoeveelheid vegetarische en veganistische opties omvatten.

Campus Fryslân

De RUG moet de toegang tot alle faciliteiten vergemakkelijken voor de studenten van Campus Fryslân, aangezien elke RUG-student recht heeft op adequate faciliteiten.

Besluitvorming aan de universiteit

Lijst Calimero houdt zich kritisch bezig met beslissingen die op centraal niveau worden genomen en streeft naar een vooruitstrevend, constructief beleid. Om dit te doen willen we zoveel mogelijk contact houden met de studenten om hen te vertegenwoordigen en op de hoogte te houden.

Selectie van nieuwe bestuursleden

In de sollicitatieprocedure voor faculteitsbesturen wordt het studentlid in de sollicitatiecommissie geselecteerd door het bestuur. Aangezien deze persoon niet wordt verkozen, maar de leden van de faculteitsraad wel, dient de faculteitsraad het studentlid voor deze procedure te selecteren.

Documenten in het Engels

Documenten die betrekking hebben op de besluitvorming op universitair of facultair niveau dienen zowel in het Engels als in het Nederlands te worden verstrekt. Zo kan iedereen de informatie lezen en begrijpen die hij of zij nodig heeft om actief deel te nemen aan het besluitvormingsproces.

Trainingsdag studentenvertegenwoordigers

De leden van de opleidingscommissies, de faculteitsraden en de universiteitsraad moeten aan het begin van hun jaar een door de RUG georganiseerde training krijgen. Dit zal de kwaliteit van hun werk, en daarmee de kwaliteit van de hele universiteit, ten goede komen.

Nationale politiek

Voor studenten is het belangrijk dat onderwijs een prioriteit is voor de nieuwe coalitie, ondanks de huidige pandemie. Daarom zullen we actief lobbyen bij het Interstedelijk Studenten Overleg, de belangenbehartiger van alle studenten in Nederland, over cruciale onderwerpen zoals kleinschalig onderwijs en studenten welzijn.

Het leenstelsel

Lijst Calimero ondersteunt de #nietmijnschuld campagne. Zij voeren campagne voor de herintroductie van een vorm van de basisbeurs, compensatie voor de studenten in het huidige systeem en de zekerheid dat dit niet uit het onderwijsbudget wordt betaald.

Coalitie-Y

Coalitie-Y is een alliantie die vecht om jongeren, zoals studenten, een stem te geven in de nationale politiek. Dit zorgt ervoor dat problemen, zoals de druk om de studie zo snel mogelijk af te maken en onzekerheden over een toekomstige baan, in de nationale debatten aan de orde komen. Daarom hebben ze onze steun.