Hoe we studeren

Onderwijs moet op verschillende manieren kunnen worden gegeven om de kwaliteit echt naar boven te laten komen. Lijst Calimero zet zich al sinds jaar en dag in voor kleinschalig onderwijs, wat de beste manier voor educatie is. Nu, tijdens de corona crisis, is het ook uiterst relevant om goed digitaal onderwijs te hebben. We hopen dat de universiteit als gevolg hiervan met innovatieve en succesvolle ideeën komt om het onderwijs te verbeteren.

Wij leveren een betere universiteit. Om jouw belangen als student te vertegenwoordigen hebben we jouw stem nodig tijdens de verkiezingen van dit jaar. Kies kwaliteit, kies Lijst Calimero.

Kleinschalig onderwijs

Kleinere groepen zorgen voor meer persoonlijk onderwijs, dat zich richt op de individuele behoeften van elke student.

Verbetering student staf ratio

Een hogere onderwijscapaciteit heeft een directe relatie met de kwaliteit van het onderwijs. Daarom moet er meer geld worden geïnvesteerd in het aannemen van personeel.

Diversificatie van de toetsingsmethoden in de programma's

Een tentamen is slechts een momentopname van de vaardigheden van een student. Om beter te kunnen testen wat de studenten hebben geleerd, moeten verschillende manieren van toetsing worden toegepast.

Learning communities

Door learning communities te implementeren wordt kleinschalig onderwijs gegarandeerd. Door studenten samen te laten werken aan kleine onderzoeksprojecten wordt hun inzicht in het curriculum vergroot.

Commissie van Rijn

Onder de huidige omstandigheden wordt verwacht dat de RUG 9 miljoen euro minder per jaar zal ontvangen. Lijst Calimero is geen voorstander van bezuinigingen op het budget van faculteiten ten gunste van andere faculteiten.

Digitalisering

Het is van vitaal belang om te bekijken hoe digitalisering het onderwijs kan verbeteren, vooral tijdens de corona crisis. Fysiek onderwijs moet zo snel mogelijk opnieuw worden opgestart, maar de implementatie van digitale faciliteiten kan nog steeds nuttig zijn.

Gedigitaliseerde toetsing

Succesvolle methoden voor digitale toetsing moeten na de pandemie een mogelijkheid blijven. Dit geldt voornamelijk voor studenten die het fysieke tentamen niet kunnen bijwonen.

Proctoring

Proctoring is een inbreuk op de privacy. Er moeten alternatieven worden gevonden om ervoor te zorgen dat misbruik tot een minimum wordt beperkt.

College opnames

Waar mogelijk moeten de colleges worden opgenomen, zodat studenten deze opnieuw kunnen bekijken of gemist materiaal kunnen inhalen. Hoe dit gebeurt moet worden gecommuniceerd via Ocasys en aan het begin van elk vak.

Online oefeningen

Studenten moeten hun vooruitgang kunnen testen via online oefeningen gedurende het hele semester.

Website of the UG

Lijst Calimero notices that the current website of the University of Groningen is suboptimal, often a few clicks result in redirections or error notifications. This is a problem, as the general website is the business card of the university, and often the first portal of information for all visitors, including prospective students, researchers and private entities. Therefore, Lijst Calimero wants to see a thorough evaluation & change of the current website.

Mobiele RUG-app

Een centraal mobiel platform zal de informatievoorziening aan de studenten verbeteren. Deze app zou ook aangepaste en gebruiksvriendelijke versies van het rooster en nestor moeten bevatten.

Website van de RUG

Het gemak waarmee studenten door de website van de universiteit kunnen navigeren moet worden verbeterd. Er staat veel informatie op de website, maar die moet wel gevonden kunnen worden.

Internationalisering in het onderwijs

In een geglobaliseerde wereld moeten studenten bereid zijn om in een internationale en multiculturele omgeving te werken. Door verschillende manieren van denken te integreren in curricula kan de kwaliteit van het onderwijs verbeterd worden.

Engelstalige programma's

Programma's moeten alleen in het Engels worden gegeven als de studenten daarvan profiteren wat betreft de kwaliteit van het onderwijs en de loopbaanperspectieven.

Taalcursussen

Er zouden meer gratis taalcursussen in het Nederlands en Engels moeten zijn voor studenten en docenten om hun taalvaardigheid te verbeteren. Alle docenten zouden een C1-niveau in Engels moeten hebben als hun programma in deze taal wordt gegeven.

Toegankelijkheid van het lesmateriaal

Alle literatuur moet beschikbaar zijn in de taal waarin het vak wordt gegeven. Studenten moeten niet worden getoetst op materiaal dat ze niet kunnen begrijpen.

Toegankelijk onderwijs

Mogelijkheden om de prestaties van studenten te verbeteren moeten zo toegankelijk mogelijk zijn. Hierbij moet motivatie altijd leidend zijn.

Honours Programma

De promotie van het Honours programma aan het begin van het eerste jaar moet verbeterd worden.

Toelatingsprocedure

De universiteit moet uitgebreid onderzoek doen naar toelatingsprocedures, zoals matching, voordat deze worden uitgevoerd.

Pre-Masters

Studenten moeten toegang hebben tot een breder scala aan pre-masters.